logo školy domu admin
zamestnanci
Zpět Pedagogický sbor Ostatní zaměstnanci

Pedagogický sbor

Vedení školy

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Jiří Sehnal, DiS. tělesná výchova – zeměpis – občanská výchova ředitel školy
Mgr. Petra Judová matematika – chemie zástupce ředitele

1. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Zdena Tesárková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitel I. třídy
Mgr. Adéla Šlesingerová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka II. třídy
Mgr. Jana Slezáková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka III. třídy
Mgr. Josef Lidmila učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV. A třídy
Mgr. Agáta Bednárová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV. B třídy
Mgr. Michaela Luňáčková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka V. A třídy
Mgr. Marcela Slaninová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka V. B třídy

2. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Vendula Jiskrová anglická jazyk - speciální pedagogika třídní učitelka VI. A
Mgr. Jitka Sklalická český jazyk - rodinná výchova třídní učitelka VI. B
Mgr. Božena Hendrychová tělesná výchova - pedagogika - spec. ped. třídní učitelka VII. třídy
Mgr.  Filip Pekník tělesná výchova třdíní učitel VIII. A třídy
Mgr. Jana Maděrová  německý jazyk - anglický jazyk - dějepis třídní učitelka VIII. B třídy
Mgr. Renata Křížová český jazyk - rodinná výchova třídní učitelka IX. třídy
Ing. Helena Pytlíková anglický jazyk – chemie  
PaedDr. Vlasta H. Kosková český jazyk – hudební výchova  vých. poradkyně
Mgr. Marcela Dvořáková fyzika - výpočetní a technická výchova  
Mgr. Jana Karpelesová německý jazyk – ruský jazyk  
Mgr. Lukáš Moravec hudební výchova  
Ing. Pavel Dokoupil chemie  
Mgr. Vojtěch Sýs občanská výchova - zeměpis  
Mgr. Radka Kučerová anglický jazyk - německý jazyk - hudební vých.  
Mgr. Lucie Ziembová matematika - speciální pedagogika  
Pavlína Hörlová anglický jazyk  

Školní poradenské pracoviště

Jméno a příjmení Funkce
PaedDr. Vlasta Kosková vedoucí ŠPP
Mgr. Vendula Jiskrová koordinátor inkluze a speciální pedagog
Mgr. Ivona Šedá speciální pedagog
Mgr. Lucie Ziembová metodik prevence
Zdeňka Pernicová asistent
Markéta Houserová asistent
Tereza Veitová DiS. asistent
Miroslava Válková asistent
Andrea Lopourová asistent
Bc. Jana Kočvarová asistent
Adéla Hanzlová asistent
Vendula Brabcová asistent
Hana Boucníková DiS. asistent
Taťána Gáliková asistent

Školní družina

Zdena Dúbravová
Lenka Kučerová
Bc. Radka Bočková
Mgr. Marcela Slaninová