logo školy domu admin
zamestnanci
Zpět Pedagogický sbor Ostatní zaměstnanci

Pedagogický sbor

Vedení školy

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Jiří Sehnal, DiS. tělesná výchova – zeměpis – občanská výchova ředitel školy
Mgr. Petra Judová matematika – chemie zástupce ředitele

1. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Mgr. Michaela Luňáčková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka I. třídy
Zdena Tesárková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka II. třídy
Mgr. Adéla Šlesingerová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka III. třídy
Mgr. Jana Slezáková učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Josef Lidmila učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitel V. A třídy
Mgr. Agáta Bednárová učitelství pro 1. stupeň ZŠ třídní učitelka V. B třídy

2. stupeň

Jméno a příjmení Aprobace Funkce
Ing. Helena Pytlíková anglický jazyk – chemie   třídní učitelka VI. A třídy
Ing. Marcela Slaninová český jazyk - rodinná výchova   třídní učitelka VI. B třídy
Mgr. Vendula Jiskrová anglická jazyk - speciální pedagogika třídní učitelka VII. A třídy
Mgr. Jitka Sklalická český jazyk - rodinná výchova třídní učitelka VII. B třídy
Mgr. Božena Hendrychová tělesná výchova - pedagogika - spec. ped. třídní učitelka VIII. třídy
Mgr.  Filip Pekník tělesná výchova třdíní učitel IX. A třídy
Mgr. Jana Maděrová  německý jazyk - anglický jazyk - dějepis třídní učitelka IX. B třídy
PaedDr. Vlasta H. Kosková český jazyk – hudební výchova  vých. poradkyně
Mgr. Radka Báčová biologie - zeměpis  
Harald Čadílek anglický jazyk  
Ing. Pavel Dokoupil chemie  
Mgr. Marcela Dvořáková fyzika - výpočetní a technická výchova  
Pavlína Hörlová anglický jazyk  
Mgr. Jana Karpelesová německý jazyk – ruský jazyk  
Mgr. Renáta Křížová český jazyk - rodinná výchova  
MgA. Lukáš Moravec hudební výchova  
Mgr. Radka Kučerová anglický jazyk - německý jazyk - hudební vých.  
Ing. Zuzana Pustinová matematika  
Mgr. Kamila Rybinová speciální pedagogika  
Mgr. Miroslav Svojanovský tělesná výchova - hudební výchova  
Mgr. Romana Vystrčilová český jazyk - německý jazyk  
Mgr. Lucie Ziembová matematika - speciální pedagogika  

Školní poradenské pracoviště

Jméno a příjmení Funkce
PaedDr. Vlasta Kosková vedoucí ŠPP
Mgr. Vendula Jiskrová koordinátor inkluze a speciální pedagog
Mgr. Ivona Šedá speciální pedagog
Ing. Pavel Dokoupil metodik prevence
Bc. Vendula Brabcová asistentka
Taťána Gáliková asistentka
Adéla Hanzlová asistentka
 Marie Hochová asistentka
Bc. Jana Kočvarová asistentka
René Kulhan asistent
Andrea Lopourová asistentka
Mgr. Olga Panová asistentka
Zdeňka Pernicová asistentka
Libuše Šafářová asistentka
Miroslava Válková asistentka
Tereza Veitová DiS. asistentka

Školní družina

Tereza Motálková
Lenka Kučerová
Bc. Radka Bočková
Tereza Veitová DiS.


Ostatní zaměstnancipřejít na kapitoly

Hospodářská oblast

Jméno a příjmení Funkce
Martina Filová ekonomka školy
Bc. Rostislav Hertl školník
Eva Majorová uklízečka
Martina Jiráňová uklízečka
Ivana Havlíková uklízečka
Drahomíra Stloukalová uklízečka
Jaroslava Tesařová uklízečka