logo školy domu admin
spp
Zpět Informace Statut

Informace

Školní poradenské pracoviště ZŠ TGM, SVITAVY
Školní rok 2019/2020
 
 

Najdete nás: 2. patro vlevo, dveře číslo 60,
nebo 1. patro – sborovna – telefonní číslo: 734516082

 
 
 Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: PaedDr. Vlasta Holická Kosková


 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • konzultační hodiny: úterý 14,00 – 15,00 hodin
 • kontakt -  email : vlasta.koskova@tgm-svitavy.cz
 
 
Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Ziembová
 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismus apod.
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny: pondělí 14,00 – 15,00
 • kontakt - email: lucie.ziembova@tgm-svitavy.cz
 
 
Speciální pedagog: Mgr. Vendula Jiskrová
 • zajištění speciálně pedagogického poradenství ve škole
 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti
 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce
 Speciální pedagog:  Mgr. Ivona Šedá
 • zajištění speciálně pedagogického poradenství ve škole
 • speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně – pedagogické vzdělávací činnosti
 • konzultace a poradenská činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonné zástupce
 • konzultační hodiny: pondělí 13,00 – 14,00                        
 • kontakt - email: ivona.seda@tgm-svitavy.cz
 
Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.
Těšíme se na spolupráci!