logo školy domu admin
kontakty
Zpět Základní údaje Telefon Mapa E-maily

Základní údaje

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

Základní škola Svitavy
T. G. Masaryka 27
568 02 Svitavy


zřizovatel: Město Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
právní forma: příspěvková organizace
škola sdružuje: základní škola, školní družina
IČO: 49328255
identifikátor: 600100685
ID datové schránky: jkrmswf

Telefonpřejít na kapitoly

ředitel: 731 463 782
zástupkyně ředitele: 730 585 657
sborovna: 734 516 082
výchovný poradce: 734 516 082 (konzultace kdykoliv po předchozí domluvě)
ekonomka školy: 730 585 658 (M. Filová)
školní družina: přízemí 730 585 659, 1. patro 603 197 192
školní jídelna: 730 598 782 (L. Ducháčková)

Mapapřejít na kapitolyGDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Iva Kumhálová  
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy 
iva.kumhalova@svitavy.cz 
tel: 461 550 308, mobil: 730 183 898