logo školy domu admin
aktuality
Zpět

Páteční aktuality z doby distanční 5 (20. 11. 2020)

Tak nám zvolili datum, kdy se nám děti vrátí. Hurá. Níže naleznete nejdůležitější informace ohledně nastavení, které nás ve škole i Vás doma čeká.
Kdy se začne zase učit tváří v tvář?
Podle posledních informací to vypadá na 30. listopad.
Jak to bude v týdnu od 23. - 27. listopadu?
V tomto týdnu bude výuka organizována stejně jako ve zkráceném týdnu 18. - 20. 11. První a druhá třída ve škole. Ostatní na distančním vzdělávání. Ve škole však může probíhat setkávání 1 na 1 pro žáky, kde to pedagog uzná za vhodné (žáci s IVP, žáci neplnící úkoly aj.) Toto setkávání může být realizováno asistentem i učitelem.
Jak to bude ve škole vypadat od 30. listopadu?
První stupeň bude fungovat „normálně“. Změny budou pouze v rozvrhu, ze kterého vypadnou tělocviky a hudební výchovy a některé hodiny budou spojeny.
Deváťáci se taktéž vrátí k výuce podobné té normální. I jejich rozvrh bude upraven tak, že nebudou mít odpolední vyučování.
Žáci 6., 7. a 8. ročníku přejdou na tzv. rotační výuku. Znamená to, že týden budou ve škole a pak týden budou doma. Pokud to bude v našich silách a možnostech, tak budou mít žáci, kteří jsou doma, omezené množství videokonferencí. Ve škole budou začínat žáci 6. ročníku. Doma budou „startovat sedmáci a osmáci.
Jak v jídelně?
Jídelna, přesněji chvíle, kdy budou žáci jíst, je jediný čas, kdy žáci nebudou muset mít roušku. Třídy budou mít určený čas, kdy do jídelny vstupují, a místo, kde mohou jíst. Každá třída bude mít svůj zasedací pořádek u jídelního stolu, který bude neměnný. Do jídelny budou žáci vstupovat školou s pověřeným pedagogickým pracovníkem.
Roušky
Všichni žáci mají aktuálně povinnost nosit ve škole roušky. Jak v čase vyučování, ta v čase školní družiny. Snažíme se maximálně větrat, případně rozvolňovat pobyt ve škole návštěvou venkovního prostoru. Prvňáčci dostanou od školy zapůjčeny štíty, které budou používat na vybrané hodiny českého jazyka. Respektujeme, pokud máte na fungování odlišný názor. Pokud máte zásadní odpor proti nařízení vlády, aby žáci roušku nosili, nechte své dítě doma.
Rodičovské schůzky
V termínu 30. 11. a 1. 12. se původně měly konat rodičovské schůzky. O formě, délce a náplni rodičovských schůzek aktuálně jednáme. Jistě víme, že neproběhnou v původně naplánovaném termínu. Informaci ohledně rodičovských schůzek zveřejním, jakmile se dohodneme v rámci pedagogického sboru na nejvhodnějším řešení. Příští týden vám tuto informaci v novinkách z Myšárny zde na webu školy nasdílím.

To je pro dnešek vše.
Děkuji za pozornost.

Jiří Sehnal

Rovrh 3. a 4. třídy
Rozvrh 5. až 9. ročníku