logo školy domu admin
aktuality
Zpět

Novinky (návrat 1. a 2. třídy, jídelna, rozvrhy) (13. 11. 2020)

Dnešní informace budou zaměřeny převážně na návrat prvnáčků a druháčků formou otázek a odpovědí. Níže naleznete též rozvrhy videokonferencí nebo úpravu časů otevření jídelny. 
Návrat 1. a 2. třídy – organizace
Na otázku organizace návratu 1. a 2. třídy se pokusím odpovědět v otázkách a odpovědích.
 
Děti budou děleny na skupiny, nebo mohou být dohromady?
Žáci v rámci třídy se budou vzdělávat společně. V každé třídě bude působit třídní učitelka,
asistentka a vychovatelka. Pokusíme se vytvořit takové prostředí, aby se více dospělých s těmito
skupinami nepotkávalo.

Jak to bude se školní družinou?
Družina bude otevřena od 6.00 do 16.00. Zajišťovat ji budou společnými silami paní vychovatelka
a paní asistentka dané třídy. Družina bude otevřena pro všechny žáky 1. a 2. třídy.

Potkají se žáci navzájem?
Pokusíme se, aby se nikde ve škole žáci nepotkávali. Každý ročník bude mít pro sebe své vlastní
patro, kde mají děti třídu, vlastní družinu a k tomu navíc na přestávky ještě jednu další třídu, která
bude předvyvětraná.
 
Jak to bude v jídelně?
Obědy budou mít žáci automaticky přihlášeny. Pokud do školní jídelny běžně chodíte a o oběd
nemáte zájem, odhlaste si ho běžnou cestou (telefonicky nebo přes internet). Každý ročník bude
mít svůj čas, kdy bude přicházet do jídelny. V jídelně budou mít žáci své místo. A v čase mezi 12.00
a 12.30 nebudou vpuštěni zájemci o jídla do jídlonosičů, aby bylo pro prvňáčky a druháčky
vytvořeno maximálně bezpečné prostředí. Svačinky z jídelny nebudou.
 
Jaký bude rozvrh?
Hudební výchovy a půlené hodiny odpadnou nebo se spojí, čímž vznikne rozvrh, v němž budou mít
obě třídy každý den čtyři vyučovací hodiny. Školní zvonek bude vypnutý a paní učitelka bude
určovat délku bloků individuálně dle náplně a úrovně aktivity žáků.
 
Jak to bude ráno, aby se děti navzájem nepotkaly?
Žáci, kteří využijí ranní družiny, budou v čase 7.40 posláni do třídy. Prvňáčci budou mít sraz v 7.45
u dřevěných laviček před školou a vyzvedne si je tam paní asistentka. Začátek vyučování pro 1.
třídu bude v 8.00. Žáci druhé třídy, kteří nevyužijí ranní družinu, budou mít sraz u vitríny před
školou. Paní asistentka si je vyzvedne v 7.55 a začínat budou, jakmile dorazí do třídy.
 
Co když je naše dítě v karanténě, je nemocné nebo se nemůže výuky účastnit?
Předpokládáme, že může nastat situace, kdy jako zákonný zástupce rozhodnete, že nebudete
posílat své dítě do školy. Může být v karanténě, není zcela zdravé nebo máte jiný důvod, proč nechcete využít možnosti vzdělávání ve škole. Stejně jako v běžné výuce bude fungovat e-mailový
servis se seznamem látky, kterou žáci ve škole probrali.
 
Mám nárok na OČR, když si nechám dítě doma?
Pokud čerpáte OČR na žáka první nebo druhé třídy, tak otevřením škol nárok na OČR zaniká.
Pokračovat v čerpání můžete, pouze pokud máte i starší dítě, na které je zároveň možné OČR
čerpat.
 
Rozrvhy videokonferencí
Rozvrh pro 3. a 4. třídu.
Rozvrh pro 5. - 9. třídu

PROŠKOLY.CZ
Pro potřeby vzdělávání v distančních časech zakoupila naše škola licenci pro žáky a učitele na využívání vzdělávacího portálu proskoly.cz. Tento portál je plný pomůcek, materiálů a kvízů, které můžete buď vy sami, nebo s doporučením učitele využít k rozšíření a zpestření distančního vzdělávání. Přístupové kódy dostanete od svého třídního učitele na školní e-mail.

Úprava časů v jídelně
Vzhledem k tomu, že chceme pro 1. a 2. třídu umožnit maximálně bezpečné prostředí, nebude možné v čase, kdy budou tyto třídy na obědě, vyzvedávání obědů do jídlonosičů. Nově bude možné obědy vyzvednout pouze v čase 11.00 - 12.00 a 12.30 - 13.00.

Všem zákonným zástupcům, našim žákům i přátelům školy přeji příjemný zbytek pátku třináctého a povedený víkend prodloužený o ředitelské volno a 17. listopad.

Jiří Sehnal